Knihovna Digitálních Dokumentů

Speciální systém výhradně určený pro zrakově postižené !


logo SONS


POZOR! Dne 12.5.2010 byla zpřístupněna nová verze knihovny.
Od tohoto data už nebudou přidávány do této knihovny nové dokumenty.
Proto doporučujeme začít používat novou verzi na adrese www.kdd.cz,
do které byly převedeny všechny stávající dokumenty a uživatelské registrace.
* Informace o knihovně
aktualizovány 1.6.2012
* Vyhledávání v knihovně
pouze anonymní
* Přihlášení uživatele
* Registrace nového uživatele
do nové verze knihovny

spravuje Digitalizace a technické podpora
provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
dotuje Ministerstvo zdravotnictví