Informace o knihovně

Úvodní informace jsou uvedeny níže.

* Kontakty
* Statistické údaje
* Historie systému
* Technická podpora


Aktuality :

1.6.2012  -  Tato stará knihovna byla přesunuta na nový server, kde slouží jako archiv.
12.5.2010  -  Byla zpřístupněna nová verze knihovny.
17.3.2008  -  Opět zvýšena rychlost připojení ke knihovně
21.6.2006  -  Byl dokončen velký převod všech knih, které obsahovala Stará knihovna
7.6.2006  -  Byl do knihovny nahrán desetitisící dokument
25.4.2006  -  Vstoupila v platnost novela autorského zákona 121/2000 Sb.,
                       která lépe a přesně vymezuje možnosti provozování a využívání této knihovny
11.1.2005  -  Byl zahájen velký převod všech knih ze staré knihovny
1.7.2004  -  Zdvojnásobena rychlost připojení ke knihovně


Úvodní informace

Slovo, slova, to jsou věci, které se snažil člověk od pradávna si pamatovat, předávat a hlavně zachovávat. Ať to bylo klínovým písmem na hliněných destičkách nebo později na pergamenu a v průběhu vývoje následovně na papíru. Ne nadarmo se stal Gutenberkův knihtisk jedním z největších vynálezů tisíciletí. Dnešní moderní doba si žádá nových způsobů a právě jedním z nich je digitální podoba. Není to nic jiného než ta výše zmíněná slova převedená na "jedničky" a "nuly" (prazáklad všeho digitálního). Taková tištěná kniha je skoro umělecké dílo: úhledně zarovnané odstavce textu vytištěné na mnoha stránkách, které jsou občas doplněny nějakou tou pěknou ilustrací. Vše je pak pečlivě svázáno nebo brožováno do desek, které většinou poutají svým grafickým zpracováním.

Jsou ale mezi námi lidé, kteří by to určitě rádi okusili, ale bohužel jim to některé smysly nedovolují. Pro nevidomého a jinak těžce zrakově postiženého člověka je pak taková digitální podoba jedním z mála způsobů, jak se dostat k velkému množství informací, nebo se jen pobavit či poučit.

Tato unikátní knihovna je speciálním systémem pro zpřístupnění tištěných knih, časopisůtextů pro potřeby zrakově postižených. Jsou v ní ke stažení soubory v "prostém textu" a to tzv. digitální dokumenty.

Knihovna byla založena v roce 1993. Od roku 2003 dochází k její zásadní přeměně na moderní knihovnu odpovídající všem knihovnickým standardům. Tato přeměna je natolik zásadní, že v současné době existují knihovny dvě - Stará knihovna a nová, která se oficiálně nazývá Knihovna digitálních dokumentů (zkráceně KDD).

KDD bude v nejbližší budoucnosti obsahovat všechny dokumenty, které obsahovala Stará knihovna. Rozdíl je pouze v přístupu a v komfortu vyhledávání. Zatímco ve Staré knihovně se používal k přístupu FTP protokol, v nové knihovně se používá tzv. webové rozhraní. Jednotlivým dokumentům je přiřazen "knihovní záznam" v databázi, který obsahuje nejrůznější údaje o knize či třeba čísle časopisu. V KDD je možné také vyhledávat podle celé škály hledisek a nastavení. Registrovaní uživatelé mají pak možnost na základě vyhledání si dokument (tedy soubor s textem knihy či časopisu) stáhnout a pak přečíst.

KDD nabízí i řadu dalších služeb, jako je důslednější statistické sledování jak počtu stahování knih či časopisů registrovanými uživateli, tak i statistické sledování úkonů samotného registrovaného uživatele. Novinkou je i kreditní systém pro registrované uživatele.

Registrovaným uživatelem se může stát občan České republiky s trvalým pobytem na jejím území, starší 15-ti let, a držitel průkazu ZTP/P nebo ZTP vydaného v ČR z důvodů těžkého zrakového postižení, který umí pracovat na PC se speciálním programovým vybavením pro zrakově postižené s přístupem k internetu.

Tato stará KDD je přístupná na adrese
http://knihovna.braillnet.cz. Nejstarší knihovna je přístupná na adrese http://k0.braillnet.cz a nebo prostřednictvím FTP protokolu na adrese ftp.braillnet.cz (nutno zadat uživatelské jméno a heslo).

Tyto obě knihovny jsou v souladu s autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. §38 odst. 1 písm. a) v jeho pozdějším znění.


Praktické rady :

Na KDD si můžete přidat odkaz do "oblíbených" položek (funguje jen v některých internetových prohlížečích).
zpět na hlavní stránka