Statistické údaje


Údaje pro tuto knihovnu jsou sledovány od 8.8.2002.

Počet registrovaných uživatelů:1 203
Počet uživatelských přístupů do knihovny:181 129
Počet titulů neperiodik v knihovně:11 785
Počet titulů periodik v knihovně:64
Počet spolupracujících nakladatelství:28


Tituly neperiodik jsou například:

beletrie, poezie, psychologie, sci-fi, krimi


Tituly periodik jsou například:

Program rozhlasu a televize, Respekt, 100+1, Květy, Zdraví, Kulturní přehled, Štít spotřebitele, Vesmír, Země Světa, Regenerace, Pes přítel člověka, Muzikus, Literární noviny, Děti a my, Historický obzor, Dějiny a současnost, D-test, Radio Revue, Psychologie dnes, Revue Politikazpět na hlavní stránka